Garden, Pivka, 2013

Garden, Pivka, 2013

Frames, Pivka, 2013

Frames, Pivka, 2013

Mu5lauf, Kreativna cona Šiška

Mu5lauf, Kreativna cona Šiška

Mu5lauf, n-dimenzija, Kreativna cona Šiška

Mu5lauf, n-dimenzija, Kreativna cona Šiška

Mu5lauf, Kreativna cona Šiška

Mu5lauf, Kreativna cona Šiška

Mu5lauf, Kreativna cona Šiška

Mu5lauf, Kreativna cona Šiška

Under the light, 2013

Under the light, 2013

Garbage, 2013

Garbage, 2013

Engels, 2013

Engels, 2013

Tvojanedelja, 2013

Tvojanedelja, 2013

Elevator, 2013

Elevator, 2013

Interior, 2013

Interior, 2013